Kỹ thuật đồng hồ lưu lượng :

 Mr Hồng - 0972 973 234

 hong.nguyenvan@thietbi.....vn

 ------------------------------------------

 Kinh doanh :

 Ms Vân Anh - 0904883101

 vananh.nguyen@thietbi.....vn

TƯ VẤN CÔNG NGHỆ :

Mr. Nguyễn Ngọc Tuyên

Giám đốc điều hành - CEO

tuyen.nguyen@thietbi.........vn

 KHÁCH HÀNG YÊU CẦU TÀI LIỆU KỸ THUẬT CHI TIẾT, Vui lòng gửi Email  tới info@thietbicongnghiep.vn 

SttModelLoại sản phẩmHãng cung cấpDownload Tài liệu
1---ĐỒNG HỒ LƯU LƯỢNG---
2AAA CHI TIẾTCATALOG CHI TIẾTFLOWTECH
3AAA TỔNG HỢPCATALOG TỔNG HỢPFLOWTECH
4DK800SGlass Rotameter | Đồng hồ con quayFLOWTECH
5FA20SGlass Rotameter | Đồng hồ con quayFLOWTECH
6FA40Glass Rotameter | Đồng hồ con quayFLOWTECH
7GA24SGlass Rotameter | Đồng hồ con quayFLOWTECH
8GA24VGlass Rotameter | Đồng hồ con quayFLOWTECH
9K100Glass Rotameter | Đồng hồ con quayFLOWTECH
10KF600Turbine Flowmeter | Đồng hồ lưu lượng Tua binFLOWTECH
  Lên đầu trang